Hoppa till sidinnehåll

För handläggare i bosättningskommunen

Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun

Här kan respektive bosättningskommun begära hemtjänst och trygghetslarm för sina invånare som redan har beviljade hemtjänstinsatser och trygghetslarm, men som tillfälligt kommer att vistas i Norrtälje kommun.

 

Begäran och uppgifter som efterfrågas ska skickas till KSON via denna e-tjänst 30 dagar före vistelsen. Detta för att insatserna ska kunna planeras i god tid så att den enskilde ska kunna få den hjälp som är beslutad. Begäran som kommer in senare kommer inte verkställas inom 30 dagar. Det går endast att skicka in uppgifterna via denna e-tjänst.

 

I samband med att uppgifter för denna e-tjänst fylls i, begär bosättningskommunen verkställighet av att Sjukvård och omsorg i Norrtälje (nedan benämnd KSON) enligt Socialtjänstlagen 2 a kap 6 § och tar samtidigt på sig ansvaret för att ersätta KSON för verkställighetskostnaderna enligt Socialtjänstlagen 2 a kap 7 §.

Begäran om hemtjänst och trygghetslarm behöver inkomma senast 30 dagar före den tillfälliga vistelsen till KSON. Begäran som kommer in senare kommer inte verkställas inom 30 dagar. Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse kan bosättningskommunen enbart göra via denna e-tjänst.

 

 Bra att tänka på!

 

 • Bosättningskommunens beslutade insatser måste vara anpassade till förutsättningarna i bostaden för den tillfälliga vistelsen. Inga fasta bostadsanpassningar görs vid tillfällig vistelse. Om det inte räcker att anpassa bostaden med förskrivningsbara hjälpmedel från bosättningskommunen får den anpassning som behövs i fritidsbostaden bekostas av den enskilde.
 • Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, kommer inte att godkännas.
 • Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras med ny begäran i e-tjänsten med 14 dagars varsel.
 • Bosättningskommunen blir fakturerad för kostnader om utföraren behöver ta sig till bostaden med taxibåt.
 • Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan begärt startdatum för insatsen, annars faktureras angivet ersättningsbelopp för den beställda insatsen under 14 dagar från startdatum.
 • För avbeställning 14 dagar eller senare debiteras hela den perioden som beställningen avser.
  Debitering kommer att ske fortlöpande för ej återlämnade trygghetslarm
 • Bosättningskommunens biståndshandläggare står för samordningen av kontakterna med vald hemtjänstutförare i Norrtälje. Dels för att diskutera de praktiska detaljerna kring individens hjälpbehov och dels för att ta emot anmälningar om förändrade omsorgsbehov.
 • Remiss krävs för hemrehabilitering under tillfällig vistelse
 • Bosättningskommunen informerar den enskilde om att låstillbehör samt eventuellt trygghetslarm måste lämnas tillbaka till Trygghetsjouren i Norrtälje kommun när den tillfälliga vistelsen avslutas. Enskild behöver kontakta Trygghetsjouren i god tid innan den tillfälliga vistelsen avslutas för att planera för nedmontering av låstillbehöret samt att återlämna trygghetslarmet.
 • Enskild ansvarar för att kontakta hemsjukvård i bosättningskommunen om det behövs under den tillfälliga vistelsen. Avtal om hemsjukvård ska skrivas med vistelsekommunens utförare och ska vara vistelsekommunen tillhanda senast 14 dagar innan planerad vistelse för att insats ska kunna ske. Vistelsekommunen tillhandahåller blankett för avtal.
 • Inför tillfällig vistelse behöver ni som handläggare i bosättningskommunen informera enskild om så kallat ”Säkert låssystem” som tillämpas i Norrtälje

Självservice

I den här e-tjänsten kan handläggare från bosättningskommunen begära hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun.

Starta e-tjänsten Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Kontakt

0176-714 17 serviceomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före röd dag 09.00-12.00

Senast ändrad: 2024-03-15