Hoppa till sidinnehåll

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att du som inte längre klarar dig själv får hjälp i hemmet med service eller personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen hjälper dig med de sysslor som du inte klarar av själv.

Hemtjänst vänder sig till dig som

  • bor i egen bostad
  • har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver service som städning, tvätt eller klädvård och inköp
  • behöver vård och omsorg, till exempel hjälp med att tvätta dig och klä på dig
  • behöver stöd vid måltider och att komma till och från olika aktiviteter

Avgift

Mer information hittar du på sidan om avgifter

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13