Hoppa till sidinnehåll

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar mellan 12 och 21 år som har en funktionsnedsättning kan vara på fritids efter skoldagens slut. Det finns också möjlighet att vara på fritids under loven.

Biståndsbeslut

För att få korttidsvistelse för skolungdom över 12 år behövs ett biståndsbeslut.

Ansöka om biståndsbeslut

Du ansöker om fritids genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Avgift för korttidstillsyn

Korttidsvistelse för skolungdom 12 – 21  år är en kostnadsfri insats.

Fritidsverksamhet i Norrtälje kommun

Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för verksamheten Kapten Brännäs som bemannas av Vårdbolaget Tiohundra .

Fritids

Vårdbolaget Tiohundra 
Bältartorpsgatan 2, Norrtälje
Telefon: 08-123 276 20

Kapten Brännäs, Vårdbolaget Tiohundra

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Kontakt

0176-717 00  lss@norrtalje.se

Öppettider

Måndag – tisdag 13.00-15.00 
Torsdag 10.30-12.00 
Fredag 13.00-15.00 
Dag före röd dag 10.00-12.00 

Självservice

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser om du har behov av till exempel daglig verksamhet, gruppboende, boendestöd, särskilt boende, med flera. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du ladda ned blankett, skriva ut och skicka in med post.

Mer information om hur du ansöker om biståndsbedömd insatsStarta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13