Hoppa till sidinnehåll

Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du träffa andra i liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår i en liten grupp som träffas för att stötta och lyssna till varandra.

Samtalen leds vanligtvis av en anhörigkonsulent. Grupperna är indelade i olika inriktningar utefter din situation och din närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning.

Samtalsgrupp för partner till ung närstående med kognitiv sjukdom/demens

Är du make/maka/partner till en person som har kognitiv sjukdom/demens och som är mitt i livet/arbetsför ålder? Kanske har ni minderåriga barn hemma.

Under våren startar vi upp en samtalsgrupp för anhöriga som är i samma situation. Tyngdpunkten under träffarna kommer ligga på att utifrån teman samtala och dela erfarenheter med varandra. ​

Vi ses vid 6 tillfällen varannan måndag kl. 18.00-20.00 på Träffpunkten i Norrtälje, Lundmansgatan 4 D i Norrtälje (Ingång på kortsidan av huset.) ​

Välkommen att anmäla dig senast den 21 mars.

Senast ändrad: 2024-04-24