Hoppa till sidinnehåll

Vid missbruk eller våld i nära relation

Anhörig till personer med missbruk

Här hittar du information om anhörigstöd som riktar sig till dig som stödjer eller hjälper en person med beroende .

Fokushuset – Vårdbolaget Tiohundra

Missbruk och beroende på norrtalje.se

Psykiatri- och beroendemottagningen, Vårdbolaget Tiohundra

Anhörigstöd till någon som lever med våld i nära relation

Här finns information till dig som är utsatt för våld i nära relation, eller är orolig för någon som lever med våld i nära relation eller kontroll från närstående.

Socialförvaltningens enhet mot våld i nära relationer

 

Senast ändrad: 2024-03-27