Hoppa till sidinnehåll

Gruppboende för barn och unga med en funktionsnedsättning

På boendet

På gruppboendet  får du ett eget rum som du själv kan inreda. De övriga utrymmena är gemensamma. På boendet finns en stor altan och en härlig trädgård med plats för  både lek och bus.

Fritidsaktiviteter

På fritiden hittar ordnas det med både enskilda och gemensamma aktiviteter, allt efter dina önskemål och förutsättningar.

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13