Hoppa till sidinnehåll

Så ansöker du om biståndsbedömd insats

Här finns information om hur du som har en funktionsnedsättning ansöker om insats.

Personlig assistans

Personlig assistans är för dig med en funktionsnedsättning och som är i behov av ett personligt utformat stöd för att klara dina behov i vardagen.

Ledsagarservice

Har du en synskada eller en funktionsnedsättning kan du bli beviljad ledsagarservice.

Kontaktperson

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Avlösning i hemmet

Avlösarservice är för dig som är anhörig och vårdar en närstående med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn för skolungdom upp till 21 år

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet.

Hemtjänst

Behöver du istället stöd av någon som utför omvårdnad eller praktiska sysslor i hemmet kan du ansöka om hemtjänst.

Habilitering

Habilitering ger dig med funktionsnedsättning stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Färdtjänst

Färdtjänst är för dig med en långvarig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. ​

Personligt ombud

På Norrtälje kommun finns personligt ombud som stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Sysselsättning

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för allas livskvalitet. Här kan du som har en psykisk funktionsnedsättning läsa mer om olika sysselsättningar.

Psykiatrisk vård i Norrtälje

Information om vart du vänder dig vid behov av psykiatrisk vård.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För ungdomar med funktionsnedsättning finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Daglig verksamhet

Här kan du som har en funktionsnedsättning läsa mer om daglig verksamhet och hur du ansöker.

Gruppboende för dig med en funktionsnedsättning

Här får du som har en funktionsnedsättning information om hur det fungerar att bo i en gruppbostad och vilket stöd du kan få.

Bostad med särskild service för dig med psykisk funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om hur det är att bo i en bostad med särskild service, vilket stöd du kan få och vad du själv ansvarar för.

Turbunden resa

Du kan få turbunden resa om du behöver hjälp med att ta dig till och från din korttidsvistelse, korttidstillsyn eller dagliga verksamhet.

Avgifter för omsorgsinsatser

Här hittar du aktuella avgifter.