Hoppa till sidinnehåll
Händer som skriver på tangentbord

Självservice

Här har vi samlat våra olika e-tjänster och blanketter.

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet

När du skall ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Önskar du avsluta eller få uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela det. Fyll i blanketten och skicka den till oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Läs mer om avslut eller uppehållBlankett för avslut eller uppehåll av biståndsbedömda insatser

Inkomst- och utgiftsförfrågan till kunder med hemtjänst, vård/omsorg eller trygghetslarm

Blankett Inkomst- och utgiftsförfrågan

Autogiro är ett enkelt sätt att betala återkommande fakturor på eftersom betalningen dras automatiskt från angivet konto på rätt dag (förfallodagen).

Starta e-tjänsten Anmälan om autogiroBlankett Anmälan om autogiro

Du som bor i Norrtälje kommun och har ett biståndsbeslut för hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering, har möjlighet att själv välja vilken vård- och omsorgsgivare som ska utföra dessa insatser.

Mer information om val av utförareAnsökningsblankett för val av utförare

I den här e-tjänsten kan handläggare från bosättningskommunen begära hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Norrtälje kommun.

Läs mer om hemtjänst vid tillfällig vistelseStarta e-tjänsten Hemtjänst vid tillfällig vistelse

När du inte längre kan bo kvar hemma

Du kan ansöka om jämkning när du har fått erbjudande om en plats på äldreboende eller särskilt boende och till exempel har dubbla bostadskostnader.

Mer information om jämkningBlankett Jämkningsansökan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Mer information om hur du ansöker om biståndsbedömd insatsStarta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Önskar du avsluta eller få uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela det. Fyll i blanketten och skicka den till oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Blankett för avslut eller uppehåll av biståndsbedömda insatser

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa längre resor med den allmänna kollektivtrafiken. Med riksfärdtjänst kan du resa mellan kommuner i Sverige.

Mer information om riksfärdtjänstAnsökningsblankett för riksfärdtjänst

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller annan sakkunnig som intygar att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Mer information om bostadsanpassningAnsökningsblankett Bidrag för bostadsanpassning

Om du söker bostadsanpassningsbidrag för reparation av utrustning installerad med bostadsanpassningsbidrag så ska du i stället fylla i nedanstående blankett.

Mer information om bostadsanpassningBlankett Reparation

Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag där fastighetsägaren eller fastighetsägarna kan lämna sitt medgivande till att ansökta åtgärder får utföras.

Mer information om bostadsanpassningBlankett Ägarmedgivande

Vid återställning av anpassningar som utförts i din fastighet kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Mer information om bostadsanpassningBlankett Återställningsbidrag

Bli kontaktperson eller stödfamilj

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson eller stödfamilj till en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt en äldre person med funktionsnedsättning.

Läs mer om kontaktpersonStarta e-tjänsten Intresseanmälan kontaktperson och stödfamilj

Synpunkter och klagomål

Vill du framföra synpunkter eller klagomål på vården och omsorgen i Norrtälje kommun finns det olika sätt.

Läs mer om hur du lämnar synpunkter eller klagomålStarta e-tjänsten Synpunkter och klagomålBlankett Synpunkter och klagomål

För utförare av vård och omsorg samt personal inom hälso- och sjukvård

I den här e-tjänsten kan du som chef för en vårdutförare beställa eller avsluta systembehörigheter för en anställd.

Starta e-tjänsten Beställning av systembehörigheter

I denna e-tjänst kan du göra en orosanmälan för barn. Du väljer i e-tjänsten i vilken roll du gör din anmälan.

Starta e-tjänsten Orosanmälan barn

Kontakt

0176-713 00 registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Helgfria vardagar 08.00–16.30
Dag före röd dag 08.00–13.00

Receptionen är öppen mellan 09.00–11.00
övrig tid tar vi emot tidsbokade besök.