Hoppa till sidinnehåll

Gruppboende för dig med en funktionsnedsättning

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Här kan du läsa mer om hur det är att bo i en gruppbostad, vilket stöd du kan få och vad du själv ansvarar för.

I gruppbostaden finns ett några lägenheter som ligger i direkt eller nära anslutning till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena består av ett kök, vardagsrum eller allrum. Där kan du äta och umgås med andra boenden. I gruppbostaden finns brandlarm och varje lägenhet har uttag för telefon samt TV. En del gruppbostäder har förråd som tillhör lägenheterna.

Hyreskontrakt

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt som du får Norrtälje kommun. Du möblerar sedan efter eget önskemål. Har du behov av eventuella tekniska hjälpmedel hjälper vi dig med det.

Bostadstillägg

Hos Försäkringskassan kan du som hyresgäst ansöka om bostadstillägg.

Hemförsäkring och olika abonnemang

Du tecknar själv din hemförsäkring och eventuella telefon- och internetabonnemang.

Utförare

Vårdbolaget Tiohundra 

 

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13