Hoppa till sidinnehåll
Man och kvinna cyklar på skogsväg

Samordnad individuell plan (SIP)

En SIP är en plan för dig som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt, till exempel socialtjänst, skola, sjukvård och omsorg. SIP står för samordnad individuell plan och gör att du och dina närstående kan vara med och planera den hjälp du ska få.

En SIP är en plan för dig som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt, till exempel socialtjänst, skola, sjukvård och omsorg. SIP står för samordnad individuell plan och gör att du och dina närstående kan vara med och planera den hjälp du ska få.

SIP styrs av lagen

I Norrtälje kommun är det kommunen och KSON som bedömer om du behöver en SIP. De ansvarar för att upprätta en SIP om det behövs. Informera din kontakt inom vården, omsorgen eller socialtjänsten om du tror att en SIP skulle vara till hjälp för dig.

Du bestämmer om du vill ha en SIP

En SIP genomförs endast om du själv vill det, och du eller dina anhöriga kan efterfråga en SIP. Samordnad individuell plan är för alla, oavsett ålder och behov, och det är dina behov och önskemål som styr innehållet i planen. Du måste godkänna att de som deltar på mötet får dela information om dig.

Det här händer på SIP ett möte

Planen tas fram på ett SIP-möte. Du och den som ansvarar för mötet bjuder tillsammans in de som behöver delta.

 • Du och dina närstående kan beskriva dina behov och få förslag på lösningar.
 • Du kan ställa frågor och få svar på vem som kan hjälpa till med vad.
 • Alla får samma information och vet vad de andra gör, vilket minskar risken för missförstånd.
 • Du är delaktig i planeringen och viktiga beslut.
 • Du får veta vem som har det övergripande ansvaret för planen.
 • Du och dina närstående får veta vad som förväntas av er.
 • Planen får inte ändras utan ditt godkännande. Du kan när som helst välja att avsluta en SIP.

Exempel på aktörer/verksamheter som kan bjudas in på mötet

 • Husläkarmottagningen
 • Socialtjänst (biståndshandläggare, socialsekreterare, behandlare och liknande)
 • Utförare av din hemsjukvård
 • Närstående
 • Skolan
 • Utförare av din hemtjänst
 • Öppenvården (till exempel psykiatrin)
 • Sjukhuset
 • Arbetsförmedlingen
 • Boendestödet
 • Rehabiliteringen
 • Försäkringskassan

 

Läs mer om Samordnad individuell plan – SIP på 1177.se

Kontakt

0176-713 00 registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Öppettider

Helgfria vardagar 08.00–16.30
Dag före röd dag 08.00–13.00

Receptionen är öppen mellan 09.00–11.00
övrig tid tar vi emot tidsbokade besök.

Senast ändrad: 2024-05-31