Hoppa till sidinnehåll

Boendestöd

Boendestöd

Boendestödet är en insats för dig som behöver stöd i vardagen.  Insatsen gäller inte bara i hemmet utan kan även vara aktiviteter utanför hemmet. Boendestödet bygger på att du själv är delaktig, att du och boendestödjaren utför aktiviteterna tillsammans. Ni utgår ifrån din livssituation, dina förmågor, styrkor och önskemål.

Boendestöd vänder sig till dig som

  • bor i egen bostad
  • har en psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning
  • behöver få struktur i vardagens rutiner
  • behöver stöd med att komma igång med aktiviteter i eller utanför hemmet
  • behöver stöd i kontakter med exempelvis anhöriga, kommunen och eventuellt andra myndigheter

Avgift

Boendestöd är avgiftsfritt.

Så ansöker du om boendestöd

Du ansöker om insatserna genom att kontakta en handläggare på Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Utförare

Vårdbolaget Tiohundra

Senast ändrad: 2024-03-18