Hoppa till sidinnehåll

Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du träffa andra i liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår i en liten grupp som träffas för att stötta och lyssna till varandra.

Samtalen leds vanligtvis av en anhörigkonsulent. Grupperna är indelade i olika inriktningar utefter din situation och din närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning.

Grupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom/demens

Samtalscirkeln utgår från materialet ”Leva nära” som är framtaget av Kommunförbundet Skåne och ger möjlighet till att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet och att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Gruppen, som är max 8 deltagare, träffas 7 tillfällen ca 2 timmar / gång.  Ledare är anhörigkonsulenter Liselott Jansson och Maria Nordberg.

Gruppen för vårterminen 2024 startar i april och är för närvarande fullbokad.

Gruppen för hösttermin 2024, datum kommer.

Du anmäler intresse genom att skicka e-post eller ringa.
Se kontaktuppgifter.

Senast ändrad: 2024-04-24