Hoppa till sidinnehåll

Korttidstillsyn för skolungdom upp till 21 år

Ungdomar mellan 12 och 21 år som har en funktionsnedsättning kan vara på fritids efter skoldagens slut. Det finns också möjlighet att vara på fritids under loven.

Biståndsbeslut

För att få korttidsvistelse för skolungdom över 12 år behövs ett biståndsbeslut.

Ansöka om biståndsbeslut

Du ansöker om fritids genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Avgift för korttidstillsyn

Korttidsvistelse för skolungdom 12 – 21  år är en kostnadsfri insats.

Fritidsverksamhet i Norrtälje kommun

Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för verksamheten Kapten Brännäs som bemannas av Vårdbolaget Tiohundra .

Fritids

Vårdbolaget Tiohundra 
Bältartorpsgatan 2, Norrtälje
Telefon: 08-123 276 20

Kapten Brännäs, Vårdbolaget Tiohundra

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13