Hoppa till sidinnehåll

Personlig assistans

Personlig assistans är för dig med en funktionsnedsättning och som är i behov av ett personligt utformat stöd för att klara dina behov i vardagen.

Stödet ska ge dig möjlighet att kunna studera, delta i fritidsaktiviteter, få möjlighet till eget boende med mera.

Ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Avgift

Personlig assistans är kostnadsfritt.

Val av personlig assistans

Du kan själv välja vem som ska utföra personlig assistans. Vill du inte välja själv fyll i blanketten och skicka in den till Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Läs mer om personlig assistans och funktionsnedsättning på 1177

Personlig assistans på 1177.se

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på 1177.se

Utförare av personlig assistans

Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för verksamheterna som bemannas av Vårdbolaget Tiohundra.

Utförare

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-04-03