Hoppa till sidinnehåll

Så ansöker du om biståndsbedömd insats

Alla behovsprövningar är individuella, det betyder att just dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete. All personal har tystnadsplikt.

Det finns olika sätt att ansöka

Du kan ansöka om biståndsbedömd insats på flera olika sätt:

  • via en blankett som du skickar till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
  • via en e-tjänst
  • kontakta en biståndshandläggare hos oss som hjälper dig att ansöka.

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått har du rätt att överklaga. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

Du skickar din överklagan till din handläggare hos oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Sedan skickar vi det vidare till förvaltningsrätten.

Om du behöver hjälp med att överklaga, ta kontakt med din handläggare.

Skicka din överklagan med post till:

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Box 801
761 28 Norrtälje

Senast ändrad: 2024-03-06