Hoppa till sidinnehåll

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Om korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär en kortare vistelse på ett särskilt korttidsboende, på läger eller i annan familj som fungerar som en stödfamilj. Tanken med korttidsvistelse är att ge möjlighet till miljöombyte och avkoppling. Det ger också anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vistelsen utformas utifrån familjens önskemål och behov. Under korttidsvistelsen följs de vardagliga rutinerna som skola, fritids och daglig verksamhet.

På korttidsboendet bor alla i egna rum. I Norrtälje kommun finns det både kommunala och privata korttidsboenden för barn och unga.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig vistelse på korttidsboende genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Avgifter

På sidan om avgifter ser du vad kostnaden blir.

Utförare

Vårdbolaget Tiohundra

Korttidsboenden på Vårdbolaget Tiohundra

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-13