Hoppa till sidinnehåll

Val av utförare

I Norrtälje kommun har vi något som kallas kundval, där vi har samlat hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering, trygghetslarm och GPS-larm. Det innebär att du själv kan välja vilken godkänd utförare som ska komma hem till dig, efter att du har fått en eller flera insatser beviljade. Om du inte vill eller kan så väljer handläggaren en utförare enligt framtagen turordningslista.

När du fått beviljad insats för hemtjänst, trygghetslarm eller GPS-larm så är det dags välja en utförare. Detsamma gäller för hemrehabilitering eller när du fått remiss från läkare för basal hemsjukvård. Här kan du läsa mer om vad som gäller samt hur du väljer den utförare du vill ska komma hem till dig.

Omsorg beroende av tid på dygnet

Den utförare du väljer ansvarar för din vård och omsorg under följande tider

 • Hemtjänst mellan klockan 07.00–22.00
 • Basal hemsjukvård mellan klockan 07.00–17.00
 • Hemrehabilitering mellan måndag och fredag klockan 08.00–17.00
 • Trygghetslarm mellan klockan 07.00–22.00

Övrig tid

 • Hemtjänstinsatser mellan klockan 22.00–07.00 utförs av Vårdbolaget Tiohundra
 • Basal hemsjukvård på jourtid mellan klockan 17.00–07.00 utförs av Vårdbolaget Tiohundra

Val av utförare i det område där du bor (zon)

I Norrtälje kommun är de utförare du kan välja mellan indelade i olika zoner. Nedan kan du se vilka utförare som finns att välja mellan i den ort/zon du tillhör. Om du har flera insatser så utförs de av samma utförare.

Utförare uppdelat på ort

Hallstavik, Älmsta med Singö, Väddö, Edebo, Björkö-Arholma och Häverö.
Ingår i geografisk zon 1.

Väddö VårdAllegio

Norrtälje Norra med Söderbykarl, Roslagsbro, Estuna, Lohärad, Malsta samt norra delarna av centrala Norrtälje.
Ingår i geografisk zon 3.

Gränsen från zon 3 till zon 4 går vid Bangårdsgatan. Bangårdsgatan tillhör zon 3 och Billborgsgatan och Tullportsgatan tillhör zon 4.

AllegioAttendoVårdbolaget TiohundraÄldreliv

Norrtälje södra med Rådmansö, Frötuna, Länna, Riala, Blidö samt södra delarna av centrala Norrtälje.
Ingår i geografisk zon 4.

AllegioAttendo

Rimbo med Ununge, Edsbro, Gottröra, Närtuna, Rö Skederid och Husby Sjuhundra.
Ingår i geografisk zon 2.

Vårdbolaget Tiohundra

Val av utförare – hemtjänst, trygghetslarm och GPS-larm

 1. Fyll i blanketten
 2. Skicka blanketten till:
  Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
  Box 801
  761 28 Norrtälje

Val av utförare – basal hemsjukvård och hemrehabilitering

 1. Fyll i blanketten
 2. Skicka blanketten till den utförare du har valt

Notera att du från och med 1 februari 2024 dessutom behöver en remiss från läkare för att kunna få hemsjukvård.

Byte (omval) av utförare

Du har alltid rätt att byta utförare av den eller de insatser du fått beviljad. Nedan har vi beskrivit hur du gör och vem du tar kontakt med då det är olika beroende på den insats du har i ditt hem.

Omval av utförare – hemtjänst, trygghetslarm och GPS-larm

 1. Fyll i blanketten kryssa i omval samt nytt val av utförare
 2. Skicka blanketten till:
  Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
  Box 801761 28 Norrtälje

Omval av utförare – basal hemsjukvård eller hemrehabilitering

Om du vill byta utförare så kontaktar du den utförare du vill byta till. Din nya utförare hjälper dig med bytet. Din nuvarande ska hjälpa dig med information om hur du gör ett så kallat omval.

Självservice

Du som bor i Norrtälje kommun och har ett biståndsbeslut för hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering, har möjlighet att själv välja vilken vård- och omsorgsgivare som ska utföra dessa insatser.

Ansökningsblankett för val av utförare
Senast ändrad: 2024-03-15