Hoppa till sidinnehåll

Hemtjänst

I Norrtälje kommun har vi något som kallas kundval, där vi har samlat hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering, trygghetslarm och GPS-larm. Det innebär att du själv kan välja vilken godkänd utförare som ska komma hem till dig, efter att du har fått en eller flera insatser beviljade. Om du inte vill eller kan så väljer handläggaren en utförare enligt framtagen turordningslista.

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Det innebär att personal från den utförare du har valt kommer hem till dig. Insatserna anpassas efter dina behov och ska hjälpa dig att känna dig trygg i ditt eget hem. Det kan innebära allt ifrån stöd och hjälp i några timmar i månaden till mer omfattande insatser med flera insatser per dygn.

Säkert låssystem

För att förbättra servicen och öka säkerheten för dig som har trygghetslarm, hemtjänst och/eller hemsjukvård i Norrtälje kommun, kommer du att få ett låstillbehör monterat på ditt lås i ytterdörren:

  • Låstillbehöret är kostnadsfritt för dig.
  • Låssystemet är obligatoriskt för dig som inte själv öppnar din dörr när hemtjänsten eller hemsjukvården kommer. För dig som har trygghetslarm är det alltid obligatoriskt.
  • Låstillbehöret monteras på ytterdörren till din bostad. Dina befintliga nycklar eller låssystem påverkas inte. Du använder din nyckel precis som vanligt.

Självservice

Här ansöker du om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsboende samt kontaktperson.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Önskar du avsluta eller få uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela det. Fyll i blanketten och skicka den till oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Blankett för avslut eller uppehåll av biståndsbedömda insatser
Senast ändrad: 2024-03-06