Hoppa till sidinnehåll

Avlösning i hemmet

Avlösarservice är för dig som är anhörig och vårdar en närstående med funktionsnedsättning.

För dig som är anhörig

Du kan bli avlöst tillfälligt och avlösaren övertar tillfälligt omvårdnaden av din närstående. Under tiden kan du som närstående koppla av, genomföra aktiviteter med mera.

Avlösarservice kan användas som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Biståndsbeslut

För att få avlösarservice behövs ett biståndsbeslut.

Ansöka om biståndsbeslut

Du ansöker om avlösarservice genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Avgift

Avlösarservice är kostnadsfritt.

E-tjänst och blanketter

Här kan du ansöka om biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet, turbundna resor, hemtjänst, kontaktperson, korttidsboende, tillfällig vistelse, avlösning, ledsagning, trygghetslarm samt GPS larm.

Starta e-tjänsten Ansöka om biståndsbedömda insatserAnsökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)Ansökningsblankett för biståndsbedömd insats enligt Lagen om stöd och service (LSS)
Senast ändrad: 2024-03-15