Hoppa till sidinnehåll

Alla nyheter

Här hittar du alla publicerade nyheter för Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Filmkväll och samtal om anhörigskap vid psykossjukdomar

Välkommen till en filmkväll där vi visar filmen Kungen av Atlantis. Schizofreniförbundet är också på plats där de bland annat informerar om en samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykossjukdom. Du får även tillfälle att träffa andra i samma situation.

Anhörigdag på Marholmen

Är du förälder till ett barn med NPF eller psykisk ohälsa och behöver en dag bara för dig? Varmt välkommen på en dag för avkoppling.

Leende kvinnor

Vi ses på Seniordagen den 14 maj

Mellan klockan 10.00 och 15.00 är du hjärtligt välkommen till Societetsparken i Norrtälje stad när Seniordagen går av stapeln. Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) samt Norrtälje kommun är på plats och bjuder tillsammans på ett fullspäckat program.

Hemtjänstpersonal som hjälper äldre man med datorn

Tyck till om äldreomsorgen – sista svarsdatum 26 maj

Socialstyrelsen skickade i mitten av mars 2024 ut enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till dig som är 65 år eller äldre och som har beviljats hemtjänst eller plats på äldreboende.

Livet händer, livet vänder

Välkommen på en föreläsning med Annika Svärd där hon delar med sig av sin berättelse och sorgen av att förlora ett barn.

Hur det svåra kan bli lite lättare med rätt kunskap

Välkommen till en föreläsning om vad det innebär för den enskilde att drabbas av demens och hur det kan påverka dig som anhörig.

Bella Stensnäs

OBS! Inställd - Stress ur ett anhörigperspektiv

Bella Stensnäs, föreläsare inom området stress och stressrelaterad ohälsa, ger dig som är anhörig tips och råd om hur du kan undvika utmattning och betydelsen av egen återhämtning.

Blåsippor

Felaktig debitering för bårhuskostnader återbetalas

I början av 2024 beslutades om nya ersättningar för särskilt boende i Norrtälje kommun. I samband med detta förtydligades riktlinjerna för kostnadsansvaret för omhändertagande av avlidna på särskilda boenden. Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har nu uppmärksammats på att dödsboet felaktigt har fakturerats för bårhuskostnader.

Allegio tar över delar av Äldrelivs verksamhet i Norrtälje kommun

Allegio Omsorg AB tar över Äldrelivs verksamhet inom ramen för kundvalet i Norrtälje kommun. Äldreliv är dock fortsatt kvar som valbar utförare i zon 3. Berörd personal på Äldreliv har nu erbjudits anställning inom Allegio.

Äldre man, liten flicka och läkare i väntrum

Nya avtal ska trygga mindre vårdcentralers framtid i Norrtälje kommun

Direktionen har beslutat att anta en inriktning för de mindre vårdcentralerna på orterna utanför Norrtälje stad, från att som idag, använda samma avtalsvillkor som för de större vårdcentralerna till att utforma mer anpassade vårdavtal. Beslutet möjliggör en bättre anpassning till lokala förutsättningar och behov samt ger de mindre vårdcentralerna bättre förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård och omsorg.