Hoppa till sidinnehåll

Funka bedömer nya webbplatsen sjukvardomsorg.se som tillgänglig och välgjord

Publicerad: 2024-06-17

Dator och hand som håller i mobiltelefon

I början av mars lanserade Sjukvård och omsorg i Norrtälje sin nya webbplats, sjukvardomsorg.se. Webbplatsen är designad med fokus på tillgänglighet och enkel navigation för alla användare. För att säkerställa att webbplatsen uppfyllde lagkraven enligt WCAG 2.1, anlitades tillgänglighetsexperten Funka för att genomföra en noggrann analys.

Positiva resultat och förbättringsområden

Funkas analys visare att sjukvardomsorg.se är både välgjord och tillgänglig, men också att det finns några områden som kan förbättras, bland annat:

  • Tangentbordsnavigation och design: kan enkelt och snabbt förbättras för ökad användarvänlighet.
  • Skärmläsare: Fungerar inte optimalt. rekommendationen är att använda modern HTML och minimera onödig teknik, något vi redan arbetar med.
  • Redaktionella brister: vissa PDF-filer och rubriker är otillgängliga, vilket påverkar användare som förlitar sig på hjälpverktyg.

Fortsatt utveckling och nya funktioner

Vi har redan påbörjat arbetet med de identifierade förbättringsområdena som Funka lyft och fortsätter att utveckla webbplatsen baserat på feedback från användare och nationella enkäter. Under 2024 kommer vi att lansera flera nya funktioner:

  • Räknesnurra: Besökare kan enkelt räkna ut en preliminär avgift för äldreomsorgen baserat på deras specifika behov och insatser.
  • Talande Webb: Ett uppläsningsverktyg som låter användarna själv välja vilket lässtöd de önskar.
  • Återkoppling: En funktion som gör det möjligt för användarna att lämna feedback direkt på varje sida, vilket hjälper oss att ständigt förbättra innehållet och användarupplevelsen.

Med dessa förbättringar och nya funktioner strävar vi på KSON efter att erbjuda en ännu bättre och mer tillgänglig webbplats för er besökare.