Hoppa till sidinnehåll

KSON förbereder sig inför den nya socialtjänstlagen

Publicerad: 2024-05-23

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på insatser inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin som kan genomföras utan föregående behovsprövning och som bidrar till en långsiktigt hållbar socialtjänst. Uppdraget är en del av att möta den omfattande reform av socialtjänstlagen som väntas med den nya socialtjänstlagen.

Socialtjänsten i Sverige står inför en stor omställning mot en mer hållbar framtid. För att möta framtidens utmaningar och säkerställa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet inom äldreomsorg och socialpsykiatri, påbörjar förvaltningen nu ett arbete som bygger på hälsofrämjande och förebyggande tidiga insatser samt en hållbar ekonomi.

Genom att fokusera på dessa områden strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för våra invånare samtidigt som vi skapar en robust och ekonomiskt hållbar struktur för framtiden.

Den nya socialtjänstlagen, som beräknas träda i kraft den 1 juli 2025, lägger stor vikt vid förebyggande, tillgängliga och kunskapsbaserade arbetssätt samt jämställdhet och tillit. För KSON innebär detta en anpassning till den demografiska utvecklingen med en växande äldre befolkning och ett oförändrat antal invånare i arbetsför ålder, vilket förväntas öka behovet av vård och omsorg.

Förvaltningen planerar att presentera förslag på insatser som kan ges utan föregående behovsprövning till direktionen i december 2024.