Hoppa till sidinnehåll

Ny specialiserad hudmottagning planeras i Norrtälje

Publicerad: 2024-06-20

Sköterska hämtar flicka i väntrum på sjukhus

Beslutet innebär att förvaltningen ger Tiohundra AB och Norrtälje sjukhus i uppdrag att utveckla specialiserad hudsjukvård. Med en lokal hudmottagning som Tiohundra ansvarar för vid Norrtälje sjukhus får invånarna tillgång till både behandling och förebyggande vård, vilket kan förhindra allvarliga hudsjukdomar och främja god hudhälsa.

Genom att erbjuda specialiserad vård på Norrtälje sjukhus kan patienter få det stöd de behöver för hudproblem som eksem, psoriasis, akne och hudcancer.

– Med en specialiserad hudmottagning som Tiohundra ansvarar för vid Norrtälje sjukhus får invånarna i kommunen bättre tillgång till specialiserad vård utan lång restid. Det kommer att minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten för behandlingar, vilket är en stor vinst för våra invånare, säger Hanna Stymne Bratt, ordförande för direktionen.

Satsningen har också potential att bli en plattform för forskning och utbildning inom hudvård, vilket kan höja vårdstandarderna och underlätta rekryteringen av medicinsk personal.

– Genom att etablera en specialiserad hud i Norrtälje kan vi erbjuda mer tillgänglig och högkvalitativ vård direkt på hemmaplan, samtidigt som vi förbättrar samordningen av vården. Satsningen säkerställer att vi använder den bästa tillgängliga kunskapen för att optimera vården, vilket är i linje med vår omställning mot nära vård och omsorg, säger Ann-Sophie Holgersson, förbundsdirektör.