Hoppa till sidinnehåll

Nya avtal ska trygga mindre vårdcentralers framtid i Norrtälje kommun

Publicerad: 2024-04-12

 

Äldre man, liten flicka och läkare i väntrum

Direktionen har beslutat att anta en inriktning för de mindre vårdcentralerna på orterna utanför Norrtälje stad, från att som idag, använda samma avtalsvillkor som för de större vårdcentralerna till att utforma mer anpassade vårdavtal. Beslutet möjliggör en bättre anpassning till lokala förutsättningar och behov samt ger de mindre vårdcentralerna bättre förutsättningar att fortsätta erbjuda god vård och omsorg.

Beslutet, som grundar sig på ett omfattande utredningsuppdrag från september 2022, har som mål att säkerställa fortsatt tillgång till primärvård i Hallstavik, Bergshamra, Väddö och Blidö. Ett viktigt steg i omställningen mot den nära vård och omsorgen som pågår i landet och Norrtälje. Det rådande omvärldsläget gör att vårdcentralernas roll även är av yttersta vikt ur ett kris- och beredskapsperspektiv.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för omställningen. I arbetet ingår att titta på goda exempel från andra delar av landet på primärvård i glesbygd. Planen ska även innehålla förslag på ett nytt avtal och en ersättningsmodell som ger förutsättningar till att långsiktigt bedriva verksamhet för ge de berörda vårdcentralerna. Omställningen finansieras med stöd av statliga stimulansmedel.

– Med det här beslutet vill vi säkerställa att invånarna får fortsatt tillgång till trygg vård och omsorg med hög kvalitet, oavsett var i kommunen de bor, säger Hann Stymne Bratt (S), ordförande för direktionen.