Hoppa till sidinnehåll

Tyck till om äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Publicerad: 2024-03-18

 

Vill du bidra till att förbättra äldreomsorgen? I mitten av mars 2024 skickar Socialstyrelsen ut undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till dig som är 65 år eller äldre och som är beviljad hemtjänst eller äldreboende, särskilt boende.

När du får undersökningen i din brevlåda, hoppas vi att du tar dig tid att svara på frågorna, antingen per post eller via internet. Din åsikt är viktig för oss!

Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du tycker går att göra ännu lite bättre. Det är frivilligt att besvara undersökningen, men ju fler som besvarar den desto mer tillförlitligt blir resultatet. Då får äldreomsorgsverksamheterna ett bra underlag för sitt förbättringsarbete. OBS! Ditt svar är anonymt.

Ta gärna hjälp av en anhörig, närstående eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv. Tänk dock på att det är dina åsikter som enkäten efterfrågar, inte någon annans.

– Personalen inom äldreomsorgen använder resultatet för att förbättra verksamheterna. Det är frivilligt att delta, men varje åsikt är såklart viktig oavsett om du är nöjd eller inte, säger Marianne Cleland, utvecklingsledare på Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Du kan besvara frågorna fram till den 26 maj. Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i början av oktober 2024.

Stort tack för ditt svar och din vilja att vara med och förbättra äldreomsorgen!

 

Fakta om undersökningen

  • I slutet av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer Socialstyrelsens årliga undersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.
  • Personer som enbart har hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart har beslut om korttidsboende ingår inte i undersökningen.
  • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
  • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
  • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av september eller början av oktober 2024.