Hoppa till sidinnehåll

Organisation och styrning

Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en självständig myndighet och beställare som beställer och ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla åldrar. KSON äger alla aktier i TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.

Förbundsmedlemmar

KSON har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun, och består av politiker från de olika partierna i regionen och kommunen. Förbundsmedlemmarna styr förbundet genom förbundsordningen som respektive fullmäktige beslutar om.

Direktion och förbundsdirektör

KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlemsfullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande.

Förbundsdirektören är underställd direktionen och är KSON:s högste tjänsteman, tillika chef för förvaltningen.

Här finner du årsredovisningar för 2023 och 2023, delårsrapport 2023 samt budgetunderlag.

Budget och verksamhetsplan 2024 och verksamhetsplan 2024 – 2026Årsredovisning 2023Årsredovisning 2022
Senast ändrad: 2024-03-13